Donate

Help us to help others, please Donate

Related Links

e-Procurement Process 2015

Tender Application Form

Related Links

Calendar - June 2017 , This is a 3d rendered computer generated image. Isolated on white.

ಜೂನ್ – 2017 (ಜ್ಯೇಷ್ಠ/ಆಷಾಢ ಮಾಸ )

ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 20th, 2017

ಹೇಮಲಂಭಿ ಸಂವತ್ಸರ – ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು – ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ – ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ 01-06-2017- ಗುರುವಾರ – ಸಪ್ತಮಿ 02-06-2017- ಶುಕ್ರವಾರ – ಅಷ್ಟಮಿ 03-06-2017-ಶನಿವಾರ – ನವಮಿ 04-06-2017- ರವಿವಾರ-ದಶಮಿ 05-06-2017-ಸೋಮವಾರ – ಏಕಾದಶಿ 06-06-2017-ಮಂಗಳವಾರ – ದ್ವಾದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ ) 07-06-2017-ಬುಧವಾರ – ತ್ರಯೋದಶಿ 08-06-2017-ಗುರುವಾರ – ಚತುರ್ದಶಿ 09-06-2017-ಶುಕ್ರವಾರ – ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹೇಮಲಂಭಿ ಸಂವತ್ಸರ – ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು – ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ – ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ 10-06-2017-ಶನಿವಾರ – ಪಾಡ್ಯ […]

May 2017 calendar

ಮೇ -2017 (ವೈಶಾಖ ಮಾಸ – ವಸಂತ ಋತು )

ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 20th, 2017

ಹೇಮಲಂಭಿ ಸಂವತ್ಸರ – ವಸಂತ ಋತು – ವೈಶಾಖ ಮಾಸ – ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ 01-05-2017- ಸೋಮವಾರ – ಷಷ್ಠಿ 02-05-2017- ಮಂಗಳವಾರ – ಸಪ್ತಮಿ 03-05-2017- ಬುಧವಾರ – ಅಷ್ಟಮಿ 04-05-2017- ಗುರುವಾರ – ನವಮಿ 05-05-2017- ಶುಕ್ರವಾರ – ದಶಮಿ 06-06-2017-ಶನಿವಾರ – ಏಕಾದಶಿ 07-05-2017- ರವಿವಾರ – ದ್ವಾದಶಿ 08-05-2017- ಸೋಮವಾರ – ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ ) 09-05-2017- ಮಂಗಳವಾರ – ಚತುರ್ದಶಿ 10-05-2017- ಬುಧವಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹೇಮಲಂಭಿ ಸಂವತ್ಸರ – ವಸಂತ […]

April 2017 - Calendar. Isolated on White Background. 3D Illustration

ಏಪ್ರೀಲ್ 2017 (ವಸಂತ ಋತು – ಚೈತ್ರ ಮಾಸ )

ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 5th, 2017

ಹೇಮಲಂಭಿ ಸಂವತ್ಸರ – ವಸಂತ ಋತು – ಚೈತ್ರ ಮಾಸ – ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ 29-03-2017- ಬುಧವಾರ – ಬಿದಿಗೆ 30-03-2017- ಗುರುವಾರ – ತದಿಗೆ 31-03-2017 – ಶುಕ್ರವಾರ – ಚೌತಿ 01-04-2017- ಶನಿವಾರ – ಪಂಚಮಿ 02-04-2017- ರವಿವಾರ – ಷಷ್ಠಿ 03-04-2017- ಸೋಮವಾರ – ಸಪ್ತಮಿ 04-04-2017-ಮಂಗಳವಾರ – ಅಷ್ಟಮಿ 05-04-2017-ಬುಧವಾರ – ನವಮಿ 06-04-2017-ಗುರುವಾರ – ದಶಮಿ 07-04-2017-ಶುಕ್ರವಾರ – ಏಕಾದಶಿ – 08-04-2017-ಶನಿವಾರ – ದ್ವಾದಶಿ -ಪ್ರದೋಷ – ತದಡಿ […]

March 2017 - Calendar. Isolated on White Background. 3D Illustration

ಮಾರ್ಚ್ – 2017 (ಶಿಶಿರ ಋತು – ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ)

ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 5th, 2017

ದುರ್ಮುಖ ಸಂವತ್ಸರ – ಶಿಶಿರ ಋತು – ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ – ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ 01-03-2017-ಬುಧವಾರ – ತದಿಗೆ 02-03-2017-ಗುರುವಾರ – ಚೌತಿ 03-03-2017-ಶುಕ್ರವಾರ – ಪಂಚಮಿ 04-03-2017-ಶನಿವಾರ – ಷಷ್ಠಿ 05-03-2017-ರವಿವಾರ – ಅಷ್ಟಮಿ 06-03-2017-ಸೋಮವಾರ – ನವಮಿ 07-03-2017-ಮಂಗಳವಾರ – ದಶಮಿ 08-03-2017-ಬುಧವಾರ – ಏಕಾದಶಿ 09-03-2017- ಗುರುವಾರ – ದ್ವಾದಶಿ 10-03-2017-ಶುಕ್ರವಾರ – ತ್ರಯೋದಶಿ 11-03-2017-ಶನಿವಾರ – ಚತುರ್ದಶಿ 12-03-2017-ರವಿವಾರ – ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದುರ್ಮುಖ ಸಂವತ್ಸರ -ಶಿಶಿರ ಋತು – ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ […]

February 2017 - Calendar. Isolated on White Background. 3D Illustration

ಫೆಬ್ರುವರಿ – 2017 (ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ )

ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 21st, 2017

ದುರ್ಮುಖ ಸಂವತ್ಸರ – ಶಿಶಿರ ಋತು – ಮಾಘ ಮಾಸ – ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ 01-02-2017- ಬುಧವಾರ – ಪಂಚಮಿ 02-02-2017- ಗುರುವಾರ – ಷಷ್ಠಿ 03-02-2017-ಶುಕ್ರವಾರ – ಸಪ್ತಮಿ – ರಥಸಪ್ತಮಿ 04-02-2017-ಶನಿವಾರ – ಅಷ್ಟಮಿ 05-02-2017-ರವಿವಾರ – ನವಮಿ 06-02-2017-ಸೋಮವಾರ – ದಶಮಿ 07-02-2017- ಮಂಗಳವಾರ – ಏಕಾದಶಿ 08-02-2017- ಬುಧವಾರ – ದ್ವಾದಶಿ – ಪ್ರದೋಷ 09-02-2017-ಗುರುವಾರ – ತ್ರಯೋದಶಿ 10-02-2017-ಶುಕ್ರವಾರ – ಚತುರ್ದಶಿ – ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದುರ್ಮುಖ ಸಂವತ್ಸರ – ಶಿಶಿರ […]

ಜನವರಿ 2017 (ಹೇಮಂತ ಋತು)

ಜನವರಿ 2017 (ಹೇಮಂತ ಋತು)

ರವಿವಾರ, ಜನವರಿ 1st, 2017

ದುರ್ಮುಖ ಸಂವತ್ಸರ – ಹೇಮಂತ ಋತು – ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ – ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ 01-01-2017-ರವಿವಾರ – ತದಿಗೆ – 02-01-2017-ಸೋಮವಾರ – ಚೌತಿ 03-01-2017-ಮಂಗಳವಾರ – ಪಂಚಮಿ 04-01-2017-ಬುಧವಾರ – ಷಷ್ಠಿ 05-01-2017-ಗುರುವಾರ-ಸಪ್ತಮಿ 06-01-2017-ಶುಕ್ರವಾರ – ಅಷ್ಟಮಿ 07-01-2017-ಶನಿವಾರ – ನವಮಿ 08-01-2017-ರವಿವಾರ – ದಶಮಿ 09-01-2017-ಸೋಮವಾರ – ದ್ವಾದಶಿ 10-01-2017-ಮಂಗಳವಾರ – ತ್ರಯೋದಶಿ – ಪ್ರದೋಷ 11-01-2017-ಬುಧವಾರ – ಚತುರ್ದಶಿ 12-01-2017-ಗುರುವಾರ – ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದುರ್ಮುಖ ಸಂವತ್ಸರ – ಹೇಮಂತ ಋತು – ಪುಷ್ಯ […]

December 2016 calendar

ಡಿಸೆ೦ಬರ್ 2016 (ಹೇಮಂತ ಋತು )

ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ 28th, 2016

ದುರ್ಮುಖ ಸಂವತ್ಸರ – ಹೇಮಂತ ಋತು – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ – ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ 01-12-2016- ಗುರುವಾರ – ಬಿದಿಗೆ 02-12-2016-ಶುಕ್ರವಾರ -ತದಿಗೆ 03-12-2016- ಶನಿವಾರ -ಚೌತಿ 04-12-2016-ರವಿವಾರ -ಪಂಚಮಿ 05-12-2016-ಸೋಮವಾರ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ -ಷಷ್ಠಿ 06-12-2016-ಮಂಗಳವಾರ -ಸಪ್ತಮಿ 07-12-2016-ಬುಧವಾರ -ಅಷ್ಟಮಿ 08-12-2016- ಗುರುವಾರ- ನವಮಿ 09-12-2016-ಶುಕ್ರವಾರ -ದಶಮಿ 10-12-2016-ಶನಿವಾರ- ಏಕಾದಶಿ 11-12-2016-ರವಿವಾರ -ದ್ವಾದಶಿ – ಪ್ರದೋಷ 12-12-2016 -ಸೋಮವಾರ -ತ್ರಯೋದಶಿ 13-12-2016-ಮಂಗಳವಾರ -ಚತುರ್ದಶಿ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ – ದತ್ತಜಯಂತಿ ದುರ್ಮುಖ ಸಂವತ್ಸರ – ಹೇಮಂತ ಋತು – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ […]

ನವೆಂಬರ್ 2016 (ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ)

ನವೆಂಬರ್ 2016 (ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ)

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ 12th, 2016

ದುರ್ಮುಖ ಸಂವತ್ಸರ – ದಕ್ಷಿಣಾಯನ – ಶರದ್ ಋತು – ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ – ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ 01-11-2016-ಬಿದಿಗೆ – ಮಂಗಳವಾರ 02-11-2016-ತದಿಗೆ – ಬುಧವಾರ 03-11-2016-ತದಿಗೆ- ಗುರುವಾರ – ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ 04-11-2016-ಚೌತಿ – ಶುಕ್ರವಾರ 05-11-2016-ಪಂಚಮಿ – ಶನಿವಾರ 06-11-2016-ಷಷ್ಠಿ – ರವಿವಾರ 07-11-2016-ಸಪ್ತಮಿ – ಸೋಮವಾರ 08-11-2016-ಅಷ್ಟಮಿ – ಮಂಗಳವಾರ 09-11-2016-ನವಮಿ – ಬುಧವಾರ 10-11-2016-ದಶಮಿ – ಗುರುವಾರ 11-11-2016-ಏಕಾದಶಿ – ಶುಕ್ರವಾರ – ಸರ್ವೇಷಾ೦ 12-11-2016-ತೃಯೋದಶಿ – ಶನಿವಾರ – ಪ್ರದೋಷ […]

ಅಕ್ಟೊಬರ್ 2016 (ಆಶ್ವಿನ ಮಾಸ)

ಅಕ್ಟೊಬರ್ 2016 (ಆಶ್ವಿನ ಮಾಸ)

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 30th, 2016

ದುರ್ಮುಖ ಸಂವತ್ಸರ – ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ – ಶರದ್ ಋತು : – ಆಶ್ವಿನ ಮಾಸ – ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ 01-10-2016-ಪಾಡ್ಯ – ಶನಿವಾರ – ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ 02-10-2016-ಪಾಡ್ಯ – ರವಿವಾರ 03-10-2016-ಬಿದಿಗೆ – ಸೋಮವಾರ – ಕದಿರು ಹರಣೋತ್ಸವ 04-10-2016-ತದಿಗೆ- ಮಂಗಳವಾರ 05-10-2016-ಚೌತಿ – ಬುಧವಾರ 06-10-2016-ಪಂಚಮಿ – ಗುರುವಾರ 07-10-2016-ಷಷ್ಠಿ – ಶುಕ್ರವಾರ 08-10-2016-ಸಪ್ತಮಿ – ಶನಿವಾರ 09-10-2016-ಅಷ್ಟಮಿ – ರವಿವಾರ 10-10-2016-ನವಮಿ – ಸೋಮವಾರ – ನವರಾತ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 11-10-2016-ದಶಮಿ – ಮಂಗಳವಾರ […]

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 (ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ)

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 (ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ)

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 19th, 2016

ದುರ್ಮುಖ ಸಂವತ್ಸರ -ದಕ್ಷಿಣಾಯನ – ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ – ವರ್ಷಾ ಋತು – ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ 02-09-2016-ಪಾಡ್ಯ – ಶುಕ್ರವಾರ 03-09-2016-ಬಿದಿಗೆ – ಶನಿವಾರ 04-09-2016-ತದಿಗೆ – ರವಿವಾರ 05-09-2016-ಚೌತಿ – ಸೋಮವಾರ – ಗಣೇಶ ಚೌತಿ 06-09-2016-ಪಂಚಮಿ – ಮಂಗಳವಾರ – ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ 07-09-2016-ಷಷ್ಠಿ – ಬುಧವಾರ 08-09-2016-ಸಪ್ತಮಿ – ಗುರುವಾರ 09-09-2016-ಅಷ್ಟಮಿ – ಶುಕ್ರವಾರ 10-09-2016-ನವಮಿ – ಶನಿವಾರ 11-09-2016-ನವಮಿ – ರವಿವಾರ 12-09-2016-ದಶಮಿ – ಸೋಮವಾರ 13-09-2016-ಏಕಾದಶಿ – ಮಂಗಳವಾರ 14-09-2016-ದ್ವಾದಶಿ […]

Highslide for Wordpress Plugin